GEOMATYKA 2010 zakończona!

 Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy udział wzięli w tegorocznej GEOMATYCE! Mamy nadzieję, że pomimo letniego czasu udało się u nas odnaleźć spojrzenie na nowoczesne rozwiązania.

Będzie nam miło, jeśli zechcą u nas Państwo gościć także przy okazji następnych konferencji.

 Politechnika Gdańska zawsze będzie na Państwa czekała.

Prof. Stanisław Oszczak i Prof. Bogdan Wolski - sesja I plenarna Wiceprezydent Gdańska Maciej Lisicki, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski i Geodeta Województwa Pomorskiego Krystian Kaczmarek 
Wystawa technologiczna - Leica Geosystems Sp. z o.o. Wystawa technologiczna - PROCAD SA 
Wystawa technologiczna - LASER-3D Wystawę technologiczą odwiedzali studenci, kadra naukowa z uczelni w Polsce oraz przedsiębiorcy - na zdjęciu prof. Cezary Specht i Prof. Marek Moszyński.  

1. Prof. Stanisław Oszczak i Prof. Bogdan Wolski - sesja I plenarna.

2. Wiceprezydent Gdańska Maciej Lisicki, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski i Geodeta Województwa Pomorskiego Krystian Kaczmarek. 

3. Dziedziniec Północny Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej: Wystawa technologiczna - Leica Geosystems Sp. z o.o.

4. Wystawa technologiczna - PROCAD SA.

5. Wystawa technologiczna - LASER-3D.

6. Wystawę technologiczą odwiedzali studenci, kadra naukowa z uczelni w Polsce oraz przedsiębiorcy - na zdjęciu Prof. Cezary Specht i Prof. Marek Moszyński. 

 fotografie: Joanna Mostowska, GEODETA / GEOFORUM.PL

Informacje dla autorów referatów

Przypominamy, że czekamy na pełne teksty referatów. Aby publikacja miała wysoki znacznik punktoy wg MNiSW sugerujemy przesłanie tekstu w języku polskim i angielskim. Prosimy korzystać z wzorca tekstu w zakładce MATERIAŁY KONFERENCYJNE.

Dla Autorów oczekujących uzyskania punktów (3 lub 7): Proszę pamiętać, że tekst nie może być krótszy niż pół arkusza wydawniczego, którego najpełniejszą definicję - łącznie z przeliczaniem tabel i rycin na objętość arkusza - znajdą Państwo na Wikipedii

PRZYPOMINAMY...

W ramach GEOMATYKA 2010 odbyły się:

  • XXIII Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji Sekcji Specjalnej Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych Polskiej Akademii Nauk
  • Krajowe obchody Światowego Dnia Hydrografii 2010
  • VII Workshop Technologiczny wraz z wystawą sprzętu geodezyjnego i hydrograficznego

PLAN KONFERENCJI - stan na 29czerwca 2010 r.

 

oraz: odnośnik do streszczeń i informacji dla Uczestników Konferencji;
załączniki i karty wjazdowe przesyłamy via e-mail i będą dostępne w punkcie rejestracji i w Biurze Organizacyjnym.

MAPY: campus Politechniki Gdańskiejdojazd do Politechniki Gdańskiej, dojazd do akademikówdojazd do polowania na innowacje.

Plakaty informacyjne: konferencja i otwarta dla wszystkich wystawa. Zapraszamy! 

Komunikat III 

 

Komunikat II


W związku z zakończeniem procesu rejestracji tematyki konferencyjnej informujemy, że istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia do dnia 30 kwietnia referatu wyłącznie w następujących dziedzinach:
-Pomiary geodezyjne w Hydrotechnice
-Geodezja na wydziałach niegeodezyjnych -rozwój, badania , kształcenie
-Skaning laserowy
-Pomiary satelitarne i sieci geodezyjne
-Mapy cyfrowe
-Geodezja inżynieryjna

Z przyczyn organizacyjnych osobom zgłaszającym udział w konferencji po dniu 30 kwietnia Organizatorzy nie mogą zapewnić noclegów.
Autorów prosimy o przygotowanie referatów zgodnie z przygotowanymi wytycznymi.

 

Komunikat I