Celem Konferencji Geomatyka 2010 jest wymiana doświadczeń i osiągnięć w zakresie sugerowanym także przez Partnerów oraz Przedstawicieli firm i instytucji:

  • fotogrametria i teledetekcja (w tym skaning laserowy i aparaty bezzałogowe z kamerami niemetrycznymi
  • geodezja inżynieryjna (w tym diagnostyka obiektów)
  • geodezja satelitarna
  • geoinformatyka (w tym digitalizacja zasobu i bazy danych georeferencyjnych)
  • geomatyka w ochronie środowiska i zarządzaniu kryzysowym
  • gospodarka przestrzenna i kataster
  • kartografia (w tym bazy danych obiektów topograficznych w procesie inwestycyjnym)
  • nawigacja i hydrografia
  • sieci geodezyjne (w tym odwołania do ASG-EUPOS)

 

Konferencja jest skierowana do pracowników i pracodawców branż inżynieryjnych, przede wszystkim geodezji, budownictwa, inżynierii transportu, architektury, planowania przestrzennego i administracji samorządowej.
W ramach konferencji zaprezentowana zostanie nowa oferta kształcenia – kierunek Geodezja i Kartografia na Politechnice Gdańskiej. Więcej informacji na stronie:
www.gdansk.geo.edu.pl/gik