PARTNERZY KONFERENCJI GEOMATYKA 2010: 

  • Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk – Sekcja Specjalna Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych
  • Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.
  • Biuro Projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  

                           Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.