Materiały konferencyjne obejmują streszczenia referatów w języku polskim i angielskim oraz prezentacje autorskie na prawach rękopisu.

Aktualne wydanie streszczeń jest dostępne na serwerze wydawnictwa Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego GEODEZJA.PL.  

W roku 2010 zostaną wydane monografie tematyczne punktowane według listy MNiSW (do 3 punktów za rozdział w języku polskim, do 7 punktów za rozdział w języku angielskim lub innym podstawowym dla danej dziedziny).

Materiały będą dostępne w formie elektronicznej, z możliwością druku na życzenie.

 

Zasady opisu bibliograficznego: 


Wytyczne dla autorów referatów - Streszczenie : 

 

Wytyczne dla autorów referatów: