• Do 15 marca 2010 r. - Termin nadsyłania zgłoszeń i streszczenia referatów.
  • Do 20 marca 2010 r. - Komunikat II - wytyczne dla autorów publikacji.
  • Do 30 marca 2010 r. - Komunikat III - kwalifikacja tematyczna referatów/posterów.
  • Do 30 kwietnia 2010 r. - Preferowany termin wykonania opłaty konferencyjnej.
  • Do 25 maja 2010 r. - Nadsyłanie pełnych tekstów referatów (referaty można zgłosić później pod warunkiem przedstawienia treści nie później niż podczas Konferencji).
  • Do 30 maja 2010 r. - Komunikat IV - Szczegółowy program konferencji.
  • Do 20 czerwca 2010 r. - Przesłanie do Sekretariatu konferencji prezentacji przygotowanych w formacie PowerPoint (*.ppt lub *.pptx).