Chcąc zgłosić się na konferencję należy wypełnić formularz znajdujący się tutaj:

Streszczenie referatu w języku polskim i angielskim i/lub tematykę posterów wraz z ich krótkim opisem prosimy przesyłać przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub na adres e-mail Sekretariatu Konferencji This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it z dopiskiem w tytule Geomatyka 2010.
Tekst w całości w języku polskim oraz angielskim, nie powinien przekraczać 1 strony A4 (uwzględniając w tym tytuł referatu, nazwiska i afiliacje, język referatu, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej pierwszego autora).
W związku z koniecznością uwzględnienia punktacji zgodnie z oceną parametryczną jednostek zwracamy uwagę, by artykuły miały nie mniej niż pół arkusza wydawniczego czyli np. 4000 znaków.
Tematy preferowane do wydawnictw recenzowanych: inżynieria lądowa i wodna, zagadnienia geodezyjne w ochronie i inżynierii środowiska, metody numeryczne z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych.
Termin nadsyłania zgłoszeń oraz streszczeń referatów/posterów upływa 10 marca.